ENGLISH BABYLAND

В дитячому садку працює гурток англійської мови за програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку» авт. Кулікова І.А., Шкваріна Т.М. Заняття англійської мови, проходять в цікавій ігровій формі з використанням сучасних методик з метою оволодіння базовим словниковим запасом та опанування навичками розмовної мови.

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвитковi дитини, збагаченню її iнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування.

Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога i дiтей. Заннятя з англiйськой мови – це система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мінімального обсягу англомовних знань та вмiнь.

Розподіл часу на проведення гурткової роботи:

понеділок – гр. № 6 – 9.30

вівторок – гр. №4 – 9.20

середа –  гр..№ 5 – 15.20

гр. № 7 – 15.40

четвер – гр. № 6 – 9.00

гр. № 4 – 9.20

п’ятниця – гр. № 5 – 9.20

гр. № 7 – 11.50