Новини

Перейти назад
Поділитися:
23 жовтня 2023
Проєкт EkoWorldKids

 

 

Проєкт EkoWorldKids номінація  «Nature – територія розвитку» Екологічна стежина «Пазлик мандрує!»

Результативність. Соціальна, економічна та екологічна ефективність.

     Залучення до реалізації проекту здобувачів дошкільної освіти та їх батьків, допомагає організувати проведення дітьми безтурботних годин на свіжому повітрі з користю для їх розвитку, формуванню основ екологічної компетентності дошкільників, що обумовлює їх здатність до екологічно доцільної, виваженої поведінки в природі. Сформує пізнання дітьми мотивів і способів охорони природного довкілля з позиції «Знай!», прийомів (умінь і навичок) спостереження за явищами в екосистемах, програмування й оцінки їхнього впливу на діяльність дорослих з позиції «Умій!», особистісних переконань і позитивного ставлення до сприйняття природи (процеси, явища, об'єкти природи), як до світу, в якому ми живемо і частинкою якого є кожен з нас з позиції «Бережи!»

      А найголовніше – забезпечить комфортні та безпечні умови для дітей, надасть можливість дітям отримувати радість, бути активними, безтурботними, рости здоровими і щасливими та виховуватиме екологічно свідому особистості з активною громадською позицією та навчить з любовю ставитися до природи рідного краю.

       За результатами реалізації та впровадження проєкту організувано «Екологічну стежину «Пазлик мандрує». Освітня робота проєкту спрямована на реалізацію заходів Концепції екологічної освіти в Україні, спрямованих на формування екологічних знань та мислення, що ґрунтуються на ставленні до навколишнього природного середовища як до універсальної та унікальної цінності. Впровадження державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Комплексна реалізація засад Базового компонента дошкільної освіти України, завдань розділу «Екопростір розвитку дитини» освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина».

     Пріоритетною метою проєкту є  створення ефективного екологічного простору, поширенню досвіду роботи, активізація діяльності закладу дошкільної освіти щодо впровадження нового формату освітнього процесу, направленого на вироблення екологічного стилю мислення, екологічної культури учасників освітнього процесу, залучення родин у процес формування у здобувачів дошкільної освіти природничо-екологічної компетентності та навичок, орієнтованих на сталий розвиток та підвищення інформованості соціуму про сучасний стан системи дошкільної освіти в закладі.