Літнє оздоровлення

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Методичні рекомендації

1. Діяльність дошкільних навчальних закладів у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності.
2. Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми може бути різною: за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо. 
3. Календарне планування повинно відображати поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами. 
4. Календарне планування освітньої роботи здійснюється на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно. 
5. Календарному плануванню освітньої діяльності на кожен день передує перспективне планування: 
- комплексів ранкової гімнастики; 
- комплексів гімнастики після денного сну; 
- загартувальних заходів (із зазначенням назв процедур і норм загартування);
- форм роботи з батьками (із зазначенням назви заходу, теми і дати проведення). 
6. Календарний план роботи передбачає планування навчально-пізнавальної діяльності різного спрямування: 
- фізичного; 
- художньо-естетичного (музичні, образотворчі, мовленнєві заняття); 
- пізнавального (в тому числі і природничі); 
- мовленнєвого. 
7. Протягом літнього періоду доцільно планувати тематичні, комплексні та інтегровані заняття, спрямовані на закріплення, використання дітьми набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності. 
8. Щотижня доцільно планувати екскурсії, цільові прогулянки або прогулянки-походи (дитячий туризм) за межі дошкільного закладу (заняття з фізкультури у цей день не проводяться). 
9. У ранкові години (до сніданку) можуть проводитися такі види і форми роботи з дітьми: 
- бесіди; 
- індивідуальна робота; 
- спостереження; 
- дидактичні ігри; 
- рухливі ігри (малої і середньої рухливості);
- конструктивно-будівельні ігри; 
- трудові доручення, чергування; 
- самостійна діяльність; 
- робота із прищеплення навичок самообслуговування. 
10. Упродовж дня з дошкільниками організовуються ігри: 
- сюжетно-рольові; 
- конструктивно-будівельні; 
- драматизації, театралізації; 
- дидактичні словесні; 
- з іграшками, предметами, картинками; 
- настільно-друковані; 
- інтелектуальні; 
- рухливі сюжетні і безсюжетні, з елементами спортивних ігор та вправ (футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, катання на самокатах і велосипедах); 
- ігри з водою і піском. 
11. При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення: 
- різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня); 
- дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо; 
- самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності; 
- індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи; 
- читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми; 
- різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо. 
12. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей: 
- правил дорожнього руху; 
- правил поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах із незнайомими людьми; 
- правил безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, води, у лісі; 
- правил користування електричними і газовими приладами; 
- правил запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.

Літнє оздоровлення 2021