Освітній проект «Таємниці чарівництва»

Освітній проект «Таємниці чарівництва» відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, освітній програмі «Дитина» від 2 до 7 років освітня лінія «Дитина в природному довкіллі» та реалізує програмовий зміст освітнього напряму «Природничі науки, або Подорож Всесвітом» альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM- освіта, або Стежинки у Всесвіт».

Провідною ідеєю проекту «Таємниці чарівництва» є формування у дітей уявлень про об’єкти, предмети та явища природи, активізація пізнавального розвитку, культури інженерного мислення, закладання основи для усвідомленого поняття про природничі науки: астрономію, хімію, фізику, біологію, адже в  процесі пізнавально-дослідницької діяльності формуються первинні уявлення про Всесвіт в різноманітних значеннях: географічне поняття, біологічне, етнографічне та соціальне поняття, екологічне, валеологічне, філософське.

Реалізація проекту «Таємниці чарівництва» сприятиме:

1. Підвищенню інтересу дітей до експериментальної, природно – дослідницької діяльності;

2. Розширенню і поглибленню знань про навколишній світ, шляхом власного дослідження;

3. Створенню умов для активної взаємодії з навколишнім світом емоційно-практичним шляхом, тобто через різні види діяльності, властиві дітям дошкільного віку та тісній співпраці з батьками та вихователями.

Проект спрямований на створення ситуації успіху для кожної дитини шляхом наукового підходу у здійсненні експериментальної та пошуково-дослідницької діяльності, для підтримки активності у пізнанні світу, точних наук у кожного вихованця та наповнення його життя яскравими враженнями і відкриттями.

 

 

     

Автори:

Шевченко Інна Олександрівна

вихователь-методист КЗ «ДНЗ №15 ВМР»

Гук Ірина Анатоліївна

вихователь КЗ «ДНЗ №15 ВМР»