Web-quest «Інноваційні педагогічні технології з національно - патріотичного виховання»

Web-quest «Інноваційні педагогічні технології з національно-патріотичного виховання» має методичне спрямування. Як його учасники Ви отримаєте навички діяльності в інформаційному просторі. Обов’язковим результатом такої діяльності становитиме презентація, що розкриє суть національно-патриотичного виховання. У методичному аспекті Ви маєте продумати та запропонувати, як можна використати інноваційні технології з у практиці роботи закладу дошкільної освіти.

Пам'ятка учасникам веб-квесту:

• шукайте і підтримуйте в собі тільки хороше.

• читайте дуже уважно завдання.

• не кажіть занадто довго і занадто часто. Не перебивайте, не виправляйте, не судіть того хто розповідає.

• намагайтеся брати активну участь у всіх запропонованих вправах, ситуаціях, іграх.

• будьте винахідливі і використовуйте творчий підхід.

• вчіться довіряти Вашому внутрішньому почуттю.

• будьте терплячі й наполегливі, поважайте інших.

Завдання

 1. Вам необхідно поєднатися у 3 підгрупи (2-3 особи) та методом жеребкування дізнатися, яку проблему ваша команда досліджуватиме.
 2. Кожний з учасників групи має обрати одну з ролей (сайт для жеребкування).
 3. Кожна роль передбачає виконання певних завдань; для їхнього виконання скористуйтеся посиланнями в мережі Інтернет (вкладка «Ресурси»).
 4. Після завершення виконання всіх завдань складіть підсумковий звіт-презентацію, який формується зі звіту кожної підгрупи у вигляді слайдів, створених у програмі PowerPoint або в якості презентації розробленого методичного посібника продемонстрованого на семінарі-практикумі.
 5. Після презентацій оцінюються досягнення власної підгрупи та інших. Результати повідомляються.
 6.  Підводяться підсумки вправою «Перевір себе».
 7. Виконується  рефлексію (складається есе).

Проблеми досліджень:

 1. Громадянське та національно - патріотичне виховання дошкільників в реаліях сьогодення.
 2. Формування національно-патріотичної свідомості дошкільників через національний побут.
 3. Українська національна страва – як елемент патріотичного виховання.

Перелік інформаційних електронних ресурсів для веб - квесту

«Інноваційні педагогічні технології з національно - патріотичного виховання»

 1. Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку
 2. Патріотичне виховання дошкільників
 3. Інноваційні педагогічні технології всучасній дошкільній освіті
 4. Методична розробка. Інноваційна технологія "Лепбук"
 5. Лепбук як дослідницький проект дошкільника
 6. Методичні рекомендації «Форми, методи і засоби національно-патріотичного виховання дітей та молоді у сучасній системі освіти
 7. Сучасний погляд на націолально-патріотичне виховання
 8. Формування основ національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами нарордознавства
 9. Демонстраційний матеріал
 10. Презентація "Корисні українські страви"