РОЗВИВАЛЬНЕ ЧИТАННЯ

Навчаючи дітей дошкільного віку читання за авторською мето­дикою Л. Шелестової «Розвивальне читання», розвиток малят, а сама ін­телектуальний, мовленнєвий, сенсориний та інші, поєднується із задоволенням їхніх потреб та інтересів, а отже, викликає позитивні емоції.

Перед дітьми не ставиться завдання якнай­швидше оволодіти технікою читання, а завдання вихователя - викли­кати позитивні емоції, радісний настрій, бажання виконувати ігрові вправи та завдання. Діти виконують пізнавальні завдання, викорис­товуючи різні види діяльності: малювання, ліплення, конструювання, аплікація, співи, танці.

За допомогою навчально-розвивального посібника Л. Шелестової «Вчимося читати» (має гриф «Схвалено Міністерством освіти і на­уки України») діти легко та із задоволенням навчаються читати. Ігрові вправи зацікавлюють дітей яскравими малюнками, на яких зображені привабливі та кумедні тваринки, метушливі птахи, усміхнені діти та безліч різних кольорових предметів, які захоплюють веселими барва­ми й казковими сюжетами.